🔸💎 جامع ترین نرم افزار انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۰

🟣 مثل ساعت، دقیق – مثل آب خوردن، راحت

✅ تعیین شانس و احتمال قبولی شما در همه کدرشته ها و دانشگاه ها در همه زیر گروهها

❇️ آزمون استعداد سنجی تحصیلی-شغلی با بررسی دقیق استعدادها و مهارت های شما و مشخص کردن رشته ایده آل برای شما

🔰 اولویت بندی اختصاصی هر ۱۵۰ انتخاب شما برای راحتی شما در وارد کردن انتخاب رشته در فرم سازمان سنجش

👈بیا ببین با رتبه ای که آوردی چه رشته ها و دانشگاه هاhttp://yun.ir/final3gaam6