به نام خداوند رنگین کمان

اینحا ریاضی ، اصولی و  ساده بیان میشود ،با عشق وتجربه ۲۰ساله در تدریس ریاضی. آنچه که دانش آموزان ما امروز نیاز دارند آموزش صحیح است نه فقط سرعت عمل .

ارادتمند شما فریده رضایی